dijous, 21 de gener de 2016

Fer de professor d'educació física donant una classe real

Per grups de 3 persones, s'ha de programar, elaborar i realitzar una classe (unitat didàctica).

Elaboració de la unitat didàctica, presentació el dia de la realització de la pràctica. (4-5 fulls a presentar)
Descriure diferenciades, parts de la sessió (unitat didàctica), escalfament, part principal i tornar a la calma. Objectiu de la sessió. Tipus de sessió.

Temps de cada part, descripció dels exercicis o jocs, material necessari, espai necessari, dibuix descriptiu, objectiu de l'activitat o exercici.

Tasques de cada professor i que fa cada un.

Buscar sortir de la monotonia, el dinamisme, activitats noves i atractives. No repetir el realitzat ja dintre de la programació.

Analitzaré especialment el temps de pràctica real de l'alumne, eliminar files, llargues esperes i buscar eliminar els temps morts de no fer pràctica.
Solament pot estar en pista un alumne fent de professor, la resta del grup deu estar d'alumne. Cada alumne del grup deu realitzar una part de la sessió. Es permeten dos o tres professors quan la classe realitzan varies tasques clarament diferenciades. El temps programat pràctic no deu excedir de 1 hora 20 minuts.

Després realitzarem 5 minuts de recollir el material i comentari de la classe per part del professor, dels quals han realitzat la classe com professors i de la resta d'alumnes que han intervingut en la unitat didàctica.

Durant la classe posaré nota als alumnes en general (participació i pràctica), professor de forma individual i treball de la unitat didàctica per grup.

Entregar per escrit el día de la pràctica la unitat didàctica.
L'ordre d'intervenció es realitzés per sorteig, les classes s'efectuaran durant els mesos de gner, febrer i març.
4A i 4B primer día 7  de març.

4A Grup 1 (Selles, Fructuoso, A. Alvarez) Grup 2 (Cala, Victor Ruiz, Pelaez)
Grup 3 (A. Gutierrez, Ortuño, Boticario) Grup 4 (Lahoz, Tello, Valdanzo)
Grups 5 (Hevia, Miravet, Clua) Grups 6 (D. García, Lorenzo, Chito)
Grup 7 (Villagrasa, C. Ruiz, Dey) Grup 8 (Arderiu, Ledesma, Julve)
Grup 9 (V. Martínez, Erra) Grup 10 (Garuz, Ibañez, Fernandez)

4B Grup 1 (Montoro, Jordan, Cala) Grup 2 (Ruano, Jolis, Ferriz)
Grup 3 (Otero, Elias, Taylor) Grup 4 (Hernandez, Alvarez, Diaz)
Grup 5 (Requena, Urda, A. González) Grup 6 (Camacho, Lamata, Arroyo)
Grup 7 (Almagro, M. Diaz, Peña) Grup 8 (Vera, Marín, Gil)
Grup 9 (M. Jiménez, Martín, N. Martínez) Grup 10 (Rodes, Colomer, González)