dissabte, 12 de setembre de 2009

Contingut d'Educació Física

Continguts generals del curs 2009-2010 per trimestres.
De 1er a 4art d'ESO.
ARCHIU
Dates de proves, lliuraments, test, videos, etc.
Activitats, jocs, esports, tècniques.........