dilluns, 14 de setembre de 2009

JOCS POPULAR. TREBALL DE 1er. D'ESO

TREBALL 1er. d'ESO


Treball 1er. Crèdit. (1er. trimestre)
1er. ESOData de lliurament:

1A dilluns 14 de desembre de 2009.
1B dimecres 16 de desembre de 2009.
Títol: Jocs Populars i tradicionals de Catalunya.
Objectiu: Recull d’informació de formes de jocs de la zona.
Recuperació dels jocs tradicionals de Catalunya.
Identificació i diferenciació entre jocs populars i jocs esportius.
Desenvolupament del treball:
Elaboració de fitxes. Una fitxa per cada joc i una pàgina per fitxa. Cada fitxa te la següent informació (no es imprescindible posar tots els apartats):
Nom del joc (diferents noms segon els pobles o regions).

Procedència del joc. Historia del joc.

Nº de jugadors (minin i màxim).

Edat del jugadors.

Explicació de les regles.

Variants del joc.

Esquema o dibuix.

Altres.

12 jocs mínim. Treball fet a ma, a una cara per full blanc.
No fer copies d’enciclopèdies, llibres I ordinadors.
Informació: Bàsicament de la consulta del pares, avis, familiars, persones majors, etc.
Mes bibliografia si creieu convenient.