dimecres, 2 de setembre de 2015

ESCACS


El Curs 2015-2016, l'escola de FEDAC Santa Coloma, impartirà a primer de l'ESO, una hora setmanal d'escacs en horari lectiu. D'aquesta manera se suma a innombrables centres que té els escacs com una extraordinària eina educativa.

Els beneficis i la utilitat de l'aprenentatge dels escacs en l'àmbit educatiu han estat profusament contrastats. Existeixen estudis molt concloents sobre la relació entre els escacs i la millora del rendiment acadèmic de l'alumne-jugador. Autors com Ferguson, Margulies o Liptrap són només alguns d'obligada referència, però el camp d'investigació i la revisió crítica d'aquests estudis continua sent avui dia font d'observació per a la comunitat pedagògica i ajedrecística.

Al març de 2012, el Parlament Europeu va adoptar el programa de la Unió Europea d'Escacs "Escacs a l'Escola". La Declaració Escrita 50/2011 que insta l'execució d'aquest programa entre les escoles de la Unió Europea va ser signada per 415 eurodiputats.

La Declaració ha estat enviada a la Comissió Europea i al Parlament de cada Estat membre de la UE

La Declaració demana a la Comissió i el Consell:

Mitjans per fomentar la introducció del programa de "Escacs a l'escola" en el sistema educatiu dels Estats membres
Mitjans per garantir un finançament suficient per a aquest programa a partir del 2012.
Prendre en consideració els resultats dels estudis sobre els efectes d'aquest programa en el desenvolupament dels infants.
Els escacs escolar ajuda a l'alumne a desenvolupar d'una forma natural habilitats tant de tipus cognitives com socials. Entre aquestes habilitats destacarem les 12 següents:

La memòria
La capacitat de concentració
La presa de decisions i l'acceptació davant l'error
L'atenció i reflexió
La visió espacial de la realitat: tàctica i estratègia
La resolució de problemes
El raonament lògic-matemàtic
El pensament creatiu
L'autoestima i el sentit d'assoliment
La capacitat crítica
La iniciativa
L'empatia

Des de FEDAC:

Elaborar plans curriculars d'escacs per a la seva introducció a l'aula.
Proporcionar recursos formatius als docents i al professorat amb l'objectiu de complementar els plans d'estudis existents amb l'ensenyament dels escacs.
Aplicar metodologia d'escacs lúdic-escolar en aquestes edats.
Organitzar tornejos i trobades escolars.