dilluns, 2 de desembre de 2013


RECERCA DE NOVES TENDENCIES D'ENTRENAMENT FUNCIONAL.
Primer d'ESO

Data de lliurament: dilluns 13 de gener de 2014 1A
                              dimecres 15 de gener de 2014 1B
Enviar: lsevi68@gmail.com

Tècniques a desenvolupar:
TRX (2 exercicis)
Theraband (2 exercicis)
Tirante Musculador (2 exercicis)
Fitball o Swisball (2 exercicis)
Pliometria (2 exercicis)
Bosu (2 exercicis)

Fitxa (1 pàgina per exercici):

- Definició.
- Utilització
- Què treballa?.
- Musculatura emprada.
- Objectius.
- Dibuix o Foto

Aplicació a 2 exercicis per tècnica amb explicació -8definició, utilització, què treballa, musculatura emprada, objectius, foto o dibuix de cadascun.