dijous, 24 de febrer de 2011

TREBALL 3 ESO

Elaboració d'un video (màxim 20 minuts). 20% de la nota (conceptes).

Grups de 4-5 persones.
Esports a escollir: atletisme, badmintó, volei, gimnàstica esportiva o artística, natació, beisbol o handbol
Data de lliurament: 11 i 12 d'abril de 2011.
Guió:
Alumne 1. Descripció oral del reglament i funcionament del esport escollit.
Alumne 2. Enregistrament de l'entrenament (parts que es divideix l'entrenament, exercicis.....
Alumne 3. Enregistrament dels llocs utilitzats, utensilis i material, gimnàs, instal·lacions....
Alumne 4. Enregistrament d'una competició de l'esport o modalitat de l'esport escollida.
Alumne 5. Entrevista a esportistes, entrenadors, jutges, arbitros, directius....

Cada alumne ha de realitzar una part i deu sortir en el video
Qui no surti constarà no presentat.