dilluns, 20 de setembre de 2010

Treball d'entrenament de 4art. d'ESO

Elaboració d'un programa d'entrenament.
L'objectiu del programa és el desenvolupament d'una de les següents capacitats (força, velocitat, resistència o coordinació).
El programa desenvoluparà un mes d'entrenament dedicat al desenvolupament exclusiu de la capacitat triada. Se li dedicarà tres sessions setmanals de dues hores de durada per sessió. Pel que es desenvoluparan 12 sessions diferents. Cada sessió haurà de constar de tres parts: escalfament, estiramients i desenvolupament de la part principal.
 En l'elaboració de les sessions es deurà: descriure els exercicis, intensitat d'esforç en tant percent, nº de sèries i repeticions, recuperació en minuts entre exercicis, dibuix, objectiu de l'exercici, musculatura emprada, etc.
Es proposaran també proves test per a establir el control de millora. Les proves es passaran al principi i final del pla d'entrenament.
Data de lliurament: 23 de novembre 4A i 26 (4B).
Presentació del treball: individual