dilluns, 22 de febrer de 2010

Treball 3e ESO

Elaboració d'un video (màxim 20 minuts). 20% de la nota.
Grups de 4-5 persones.
Esports a escoguir: atletisme, badmintó, volei, beisbol o handbol
Data de lliurament: 19-04-10 3A /20-04-10 3B

Guió:
Alumne 1. Descripció oral del reglament i funcionament del esport escollit.
Alumne 2. Enregistrament de l'entrenament (parts que es divideix l'entrenament, exercicis.....
Alumne 3. Enregistrament dels llocs utilitzats, utensilis i material, gimnàs, instal·lacions....
Alumne 4. Enregistrament d'una competició de l'esport o modalitat de l'esport escollida.
Alumne 5. Entrevista a esportistes, entrenadors, jutges, arbitros, directius....

Cada alumne ha de realitzar una part i deu sortir en el video
Qui no surti constarà no presentat.