dimarts, 13 de gener de 2009

Treball 3er ESO

Elaboració d'un video (màxim 20 minuts). 20% de la nota.
Grups de 4-5 persones.
Esports a escoguir: atletisme, badmintó, volei, beisbol o handbol
Data de lliurament: 20-04-09 3A /21-04-09 3B

Guió:
Alumne 1. Descripció oral del reglament i funcionament del esport escollit.
Alumne 2. Enregistrament de l'entrenament (parts que es divideix l'entrenament, exercicis.....
Alumne 3. Enregistrament dels llocs utilitzats, utensilis i material, gimnàs, instal·lacions.... Alumne 4. Enregistrament d'una competició de l'esport o modalitat de l'esport escollida.
Alumne 5. Entrevista a esportistes, entrenadors, jutges, arbitros, directius....

Cada alumne ha de realitzar una part i deu sortir en el video
Qui no surti constarà no presentat.Grups de treball 3B

Grup 1 Laura Montes, Laura Molina, Eva Pleguezuelos, Andrea Onieva y Andrea Morro.
VOLEIBOL
Grup 2 Lorena Altemir, Caterina Juni, Beatriz Zaplana, Laura Abalos y Belen Terrades.
ATLETISME
Grup 3 Cristian Jorba, Rubén Monteoliva, Javi Cerezo, Andrés Rodríguez y Jordan Rodríguez.
HANDBOL
Grup 4 Julia Doñoro, Marc Amodeo, KaremnAlvarado, Leticia Lucio y Gerard Batallé.
ATLETISME
Grup 5 Cristina Asensio, Alba Oliver, Marta Ortiz, Olga Ferriz y Daniel Hernández.
ATLETISME
Grup 6 Elias Debbie, Eduard Cantero, Oscar Ruiz-R, Marcos Moreno y Dahyan García
ATLETISME