dilluns, 17 de novembre de 2008

Comença la Campanya de VoluntarisCOMENÇA LA CAMPANYA DE VOLUNTARIS!
El pròxim 3 de novembre arrenca la campanya de captació de voluntaris de Barcelona 2010. Els primers anuncis a la premsa escrita de Barcelona i les primeres cunyes de ràdio arribaran a tots aquells a qui els hi agradi l’atletisme, s’interessen per l’organització de grans esdeveniments, senten como una cosa pròpia allò que succeeix a la seva ciutat i els entusiasma participar als projectes internacionals de gran calatge.
El Comitè Organitzador del Campionat d’Europa d’Atletisme Barcelona 2010, que baralla la xifra de 3.000 voluntaris per a cobrir les nombroses necessitats d’un esdeveniment al qual hi participaran uns 1.500 atletes de 50 països de tot el continent Europeu i s’assolirà una xifra de més de 6.000 persones acreditades, ha desenvolupat una línia de treball que comença pel concepte Amics de B10, un pas inexcusable per a tots els aspirants a voluntaris.
Totes aquelles persones més grans de 18 anys que vulguin participar al major projecte esportiu de Barcelona a curt termini hauran de formar part amb anterioritat del programa Amics de
B10. Inscriure’s a aquesta iniciativa és tan senzill com entrar a Internet (el lloc de referència ha de ser la pàgina web del campionat: www.bcn2010.org) i completar un qüestionari molt
bàsic. La informació necessària es donarà a conèixer d’aquí a uns dies, quan comenci la campanya.
Es podrà omplir des de qualsevol ordinador. Aquest primer contacte servirà per conèixer millor als aspirants a voluntari de Barcelona 2010. Un cop cursada la sol·licitud per part de
l’aspirant, l’organització enviarà la resposta el més aviat possible i allà s’avisarà de quan podrà consultar de forma online la formació general.
Després d’aquest primer contacte, el departament de voluntaris del campionat realitzarà les oportunes entrevistes amb els amics de B10 per convertir-los en voluntaris de B10.